Przejdź do treści

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademia Maluszka” znajdująca się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP jest systemem informatycznym służącym do przesyłania dokumentów elektronicznych do żłobka.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademia Maluszka” na platformie e-PUAP: /ZM-Lubawa/SkrytkaESP.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (tj. złożenia lub odbioru pisma w formie elektronicznej) niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  1. Założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta  na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl)
  2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego e-PUAP.

Instrukcja zakładania konta i obsługi platfformy e-PUAP

Formularze:

Aby przesłać pismo na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą należy z katalogu spraw wybrać-ścieżkę dostępu:
Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W wyniku przesłania elektronicznego formularza zostanie automatycznie wygenerowane potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym ePUAP.

Formaty załączników:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz.1216) akceptowane formaty załączników to:

  1.  DOC, DOCX, RTF, ODT
  2.  XML, XLS, XLSX, ODS,
  3.  CSV
  4.  TXT
  5.  GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG
  6.  PDF, ZIP, RAR, TAR, GZ

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza na platformie e-PUAP nie może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Skip to content