MISJA

„AKADEMIA MALUSZKA” jest: placówką otwartą na potrzeby Rodziców, nowocześnie i twórczo, stosującą innowacyjne i nowoczesne metody pracy z wspierającą rodziców w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami To miejsce stworzone z myślą o najmłodszych, w wieku od 20 roku.

U nas dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanej i troskliwej kadry o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie i prawidłowy rozwój każdego dziecka. Państwa pociechy poznawały świat i rozwijały się w atmosferze serdeczności, i domowego ciepła. Dokładamy wszelkich starań, aby zdobywały nowe i umiejętności oferując bogaty i atrakcyjny program pracy z dziećmi.

Dbamy o to, czuły się u nas szczęśliwe i zadowolone, a podczas twórczej i radosnej zabawy wyrażały siebie.

PODSTAWOWE CELE AKADEMII MALUSZKA TO:

zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku oraz wspomaganie rodziców (opiekunów prawnych) w wychowaniu
dziecka.

DO ZADAŃ ŻŁOBKA NALEŻY:

  • organizowanie warunków dla wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci,
  • organizowanie optymalnych warunków do rozwoju osobowości, zdolności i zainteresowań dzieci,
  • wspomaganie dziecka w jego indywidualnym rozwoju, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
  • dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
  • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,
  • zapewnienie dzieciom wyżywienia dostosowanego do wieku i diety dziecka, zgodnie z obowiązującymi normami.

Cele i zadania określane są w Ustawie z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Statucie Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademia Maluszka” oraz Koncepcji pracy Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademia Maluszka” –„Od niemowlaka do przedszkolaka…”