Wesołe zabawy Jagódek

“Bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego” 

Jagódki i ich spontaniczne zabawy w ogrodzie Akademii Maluszka.
Rozwój dziecka jest procesem złożonym, na który znaczący wpływ ma zabawa. Przyczynia się ona do rozwoju dziecka w wielu sferach: poznawczej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej. W zabawie dziecko doskonali sprawność manualną i fizyczną, nabywa reguł społecznych, rozwija spostrzegawczość, mowę oraz rozładowuje emocje.