„NASZE ZMYSŁY”- JEŻYKI 🦔🦔🦔

W tym tygodniu Jeżyki 🦔 poznają i doświadczają swoje zmysły. Podczas pogadanki dzieci poznały narządy zmysłów 👃🏻👅👀🖐🏻👂🏻, doskonale potrafiły wskazać je na własnym ciele. Podczas zabawy sensorycznej z kolorowym makaronem maluchy doświadczały wiele dotykowych wrażeń .