Misie poznają emocje.

. Na planszach edukacyjnych przedstawiających smutek, radość, złość, zdziwienie maluszki oglądały i próbowały nazwać emocje. Odważniejsze dzieci przedstawiały je mimiką twarzy 😁☹️😡😮. Małe Misie wykonały grupową pracę plastyczną. Na kontur chmurki przyklejały naklejki obrazujące minki o różnych emocjach. Trenowały przy tym motorykę małą, chwyt pensetowy oraz koordynację ręka-oko.