KOMUNIKAT DYREKTORA ŻŁOBKA

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W LUBAWIE

AKADEMIA MALUSZKA

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Lubawie  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie decyzji Premiera RP, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w trosce o zdrowie Mieszkańców Lubawy Żłobek Miejski zawiesza działalność i pozostaje nieczynny do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Informuję, że wszyscy pracownicy pozostają w gotowości do pracy:pracownicy administracji pracują bez zmian, natomiast  pracownicy obsługi pracują rotacyjnie korzystając z zaległych urlopów.

Apeluję do Rodziców w tym trudnym czasie o cierpliwość i wyrozumiałość. Wiemy, że epidemia dotyka coraz więcej osób i że zakazić mogą się nasi bliscy, dlatego pamiętajmy o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które mają ogromne znaczenie dla ograniczenia ryzyka zakażenia.

Przypominam, że Rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem tj. do dn. 10.04.2020 r.

We wszystkich sprawach proszę kontaktować się drogą telefoniczną lub elektroniczną:

                                                                                        Dyrektor

                                                                                                      /-/ Lucyna Janus