Lucyna Janus
dyrektor

Karolina Jędrychowska
opiekun

Arleta Krzaczyńska
starszy opiekun

Milena Rynkowska
opiekun

Beata Grzywacz
 opiekun

Krajzewicz

Małgorzata Krajzewicz
starszy opiekun

mh

Maria Hładczuk

kucharz

bs

Barbara Szczepańska

pomoc opiekuna

ms

Marta Sontowska

pomoc opiekuna