„Lecą listki, lecą z klonu i kasztana
Będą z listków bukieciki
złote dla nas.
Nazbieramy, nastawiamy na stoliku
tych jesiennych, tych pachnących
bukiecików.” 
W dniu dzisiejszym Biedroneczki wykonały jesienne bukiety. Dzieci ćwiczyły motorykę małą pracując z użyciem kleju. Przyklejając liście do wazonu maluszki rozwijały swoją wyobraźnię oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Po ozdobieniu naszych wazoników oddaliśmy się radosnej zabawie, pokonując tor przeszkód, utworzony z kolorowych tuneli. Choć za oknem ponuro, u nas było dziś bardzo radośnie.