Biedroneczki wybrały się dziś do sadu, gdzie zrywały z drzewka gruszki, jabłka i śliwki. Następnie małymi paluszkami namalowały brakujące jabłka na jabłonce. Ćwiczyliśmy dziś zarówno małą i dużą motorykę podczas chwytania i wspinania się po owoce, a także rozwijaliśmy nasze zdolności artystyczne.