Przejdź do treści

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W LUBAWIE AKADEMIA MALUSZKA

Wstęp deklaracji:

Żłobek Miejskie w Lubawie Akademia Maluszka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zlobek.lubawa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Żłobek Miejskie w Lubawie 14-260 Lubawa

ul. Rzepnikowskiego 9/2 Tel: 502-870-626 e-mail: zlobek@lubawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.02.03 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc.) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.


Powody wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;


Ułatwienia na stronie internetowej:

Strona żłobka posiada następujące ułatwienia:

 •  możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości czcionki
 • skalę szarości
 • wysoki kontrast
 • negatyw
 • podkreślenie linków
 • czytelną czcionkę
 • jasne tło reset


Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2021-04-02

Deklarację sporządzono przez dyrektora żłobka Lucynę Janus.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Lucyna Janus e-mail: zlobek@lubawa.pl Telefon: 502-870-626


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

Budynek Żłobka Miejskiego w Lubawie Akademia Maluszka

 • Aby dostać się do budynku żłobka, należy pokonać jedną furtkę, następnie udać się wejściem głównym, które nie posiada barier architektonicznych. Placówka posiada drzwi otwierane ręcznie z blokadą. Blokada kontroluje wejście w wyznaczonych godzinach, aby dostać się do środka należy użyć domofonu.
 • Budynek jest dwukondygnacyjny, aby wejść na poziom niższy do szatni, trzeba pokonać schody. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych.
 • W odległości 30 m znajduje się parking miejski posiadający miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 • Do żłobka może wejść osoba z psem asystującym za zgodą dyrektora placówki.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej
Skip to content