Jeżyki

Czym jeździmy na wakacje?

W grupie Jeżyki odbyła się pogadanka na temat środków transportu, którymi można pojechać na wakacje. Dzieci próbowały je nazwać i pokazać na ilustracjach oraz na tablicy multimedialnej. W ten sposób Maluszki poszerzały słownictwo. A na żłobkowym placu zabaw autami „wyjeżdżały

Jeżyki w świecie bajek.

Małe Jeżyki obejrzały dzisiaj bajeczkę pt. „Trzy świnki”. Wzbogacały słownictwo poprzez próby wypowiadania się na temat wyglądu głównych postaci. Wykonały pracę plastycznej co pozwoliło doskonalić sprawność manualną a dotykanie różnej faktury pobudzało zakończenia nerwowe

Jeżykowe zawody.

Dziś w grupie Jeżyki odbyły się zawody z udziałem jeździków żyrafek. Zawodnicy w odblaskowych kamizelkach dzielnie podążali do mety.Dzięki tej zabawie dzieci doskonaliły sprawność ruchową oraz poznały zasady zdrowej rywalizacji.

Wiosna u Jeżyków.

Podczas pogadanki z wykorzystaniem plansz dydaktycznych oraz tablicy multimedialnej Maluszki zapoznały się z symbolami Wiosny.W czasie tych zajęć próbowały nazywać samodzielnie zwiastuny nowej pory roku. Bardzo podobały się kolorowe kwiatki, bazie, zielona trawka więc Jeżyki postanowiły

Jeżyki bawią się kolorami.

Mimo, że za oknem ponuro sala Jeżyków stała się kolorowa, Przy pomocy chusty animacyjnej Maluszki poznawały podstawowe kolory- czerwony, zielony, żółty i niebieski. Największą przyjemność sprawiła dzieciom praca plastyczna. Jeżyki miały za zadanie dokleić kolorowe kółka we właśc
Skip to content